Logo
Search

Allmänna villkor

Din användning av Spelautomater.se innebär att du accepterar nedanstående villkor. Om du inte accepterar villkoren, vänligen använd inte vår hemsida.

Upphovsrätt

Allt innehåll såsom text, foton, grafik, logotyper, konstverk och annat material som finns på hemsidan Spelautomater.se är upphovsrättsskyddat och får inte publiceras, sändas vidare, skrivas om eller vidaredistribueras utan skriftligt medgivande från Spelautomater.se

Ansvarsfriskrivning och villkor

Spelautomater.se är inte en casino-operatör. Således sker inget spel med riktiga pengar på hemsidan Spelautomater.se. Spelautomater.se tillhandahåller dock gratisspel samt information med anknytning till casinoverksamhet.

Webbplatsen och materialet tillhandahålls “i befintligt skick” utan några uttryckliga eller underförstådda garantier av något slag. I den omfattning det tillåts enligt lag friskriver sig Spelautomater.se och dess leverantörer från alla uttryckliga och underförstådda garantier, inklusive garantier avseende säljbarhet, icke intrång i tredje parters rättigheter och lämplighet för visst ändamål. Spelautomater.se och dess leverantörer lämnar inga garantier avseende korrektheten, tillförlitligheten, fullständigheten eller rättidigheten i material, tjänster, programvarutext, grafik eller länkar.

Spelande innebär en risk för förlust. Alla förluster som kan uppstå till följd av spelande på sidor som presenteras hos Spelautomater.se sker på egen risk.

Användningen av Spelautomater.se och eventuella spelsidor listade på hemsidan är begränsad till besökare som är bosatta i en jurisdiktion där onlinespelande är tillåtet. Använd inte hemsidan om du befinner dig i en jurisdiktion där online gambling är förbjudet. Det är att förbjudet att använda den här hemsidan i strid med federala, statliga eller lokala lagar.

Du måste vara minst 18 år för att spela gratisspel som finns tillgängliga på Spelautomater.se och/eller för att spela på någon av de spelsidor som presenteras på hemsidan.

Spelautomater.se förbehåller sig rätten att göra uppdateringar eller ändringar av villkoren för användning som vi önskar. Din fortsatta användning av hemsidan innebär att du accepterar eventuella ändringar i de allmänna villkoren.