Front / Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy täcker det sätt på vilket Spelautomater.se samlar in, använder, underhåller och offentliggör information som samlas in från användarna av hemsidan Spelautomater.se. Denna sekretesspolicy gäller hela hemsidan samt alla tjänster som tillhandahålls av Spelautomater.se

Information gällande personlig information

Vi kan samla in personlig information från användare på ett flertal olika sätt, bland annat, men inte begränsat till, när användare besöker vår hemsida, prenumererar på nyhetsbrevet, samt i samband med andra aktiviteter, tjänster, funktioner, tävlingar, lotterier eller resurser som finns på vår webbplats. Användare kan bli ombedda att, i förekommande fall, ange namn, e-postadress och/eller andra detaljer.

Användare kan dock besöka vår hemsida anonymt. Vi kommer att samla in personlig information från användare, endast om de frivilligt lämnar sådan information till oss. Användare kan alltid vägra att lämna personlig information, dock kan det förhindra dem att delta i viss verksamhet relaterad till hemsidan.

Hur vi använder insamlad information

Spelautomater.se kan samla in och använda personlig information för följande ändamål:

 • För att göra användarupplevelsen mer personlig
 • För att köra en kampanj, tävling, undersökning eller annan funktion
 • För att svara på besökarnas frågor och/eller andra förfrågningar
 • För att förbättra kundservicen
 • Delning av användarinformation

  Vi säljer, handlar, delar eller hyr inte ut personlig användarinformation till tredje part.

  Icke-personlig information

  Vi kan samla in icke-personlig information om användare när de interagerar med vår webbplats. Icke-personlig information kan inkludera webbläsarens namn, datortyp samt teknisk information om användarnas uppkoppling mot vår hemsida.

  Cookies

  Besök cookies för att läsa mer om hur Spelautomater.se använder sig av cookies.

  Hur vi skyddar din information

  Spelautomater.se praktiserar passande policys gällande datainsamling, lagring samt behandling för att skydda mot obehörig åtkomst, ändring, utlämnande eller förstörande av personlig information, användarnamn, lösenord, överföringsinformation samt data som lagras på vår hemsida.

  Tredje parts hemsidor

  Användare kan hitta innehåll på vår hemsida som länkar till webbplatser som drivs av tredje part. Vi kontrollerar inte innehållet eller länkar som visas på dessa platser och är inte ansvariga för de metoder som praktiseras av webbplatser länkade till eller från vår hemsida. Dessutom kan dessa platser eller tjänster, inklusive deras innehåll och länkar, ständigt förändras.

  Dessa webbplatser och tjänster kan ha egen sekretess- och användarpolicy. Interaktion på någon annan webbplats, inklusive webbplatser som har en länk till vår hemsida, är föremål för denna hemsidas egna villkor och policys.

  Ändringar av sekretesspolicyn

  Spelautomater.se har rätt att uppdatera denna sekretesspolicy när som helst. När vi gör det kommer vi att publicera en notis på framsidan av vår hemsida. Vi uppmuntrar användare att regelbundet kontrollera denna sida för eventuella ändringar och för att hålla sig uppdaterade om hur vi hjälper till att skydda den personliga information som samlas in. Du bekräftar och accepterar att det är ditt ansvar att granska denna sekretesspolicy med jämna mellanrum och hålla dig uppdaterad gällande eventuella uppdateringar och/eller förändringar.

  DELA

  FÅ 100 KRONOR GRATIS!

  Få 100 kr gratis!