Logo
Search

Spelautomaters säkerhetspolicy

Spelautomaters säkerhetspolicy

Information om säkerhet

Spelautomaters syfte med att hantera säkerhetsinformation är att säkerställa att verksamheten kan fortsätta fungera utan störningar. Spelautomater försäkrar att all information som används och lagras av Spelautomater garanterar besökarnas integritet och säkerhet. Spelautomater garanterar att all information som lagras är skyddad genom alla nödvändiga säkerhetsåtgärder.

Informationssäkerhetspolicy

Syftet med denna policy är att skydda organisationens information från alla hot, interna, externa, menade eller av misstag.

Det är organisationens policy att försäkra att:

  1. Konfidentiell information får endast nås av personer som kräver åtkomst, alltid enligt principen om minst privilegier
  2. Stabilitet, säkerhet och tillgänglighet av vår information måste hållas konsekvent när det påverkar ändringar i Spelautomaters system
  3. Integriteten av vår kundinformation, liksom vår affärsinformation, måste alltid upprätthållas
  4. Att vara en branschledande plattform och medieleverantör som levererar säkra lösningar i världsklass till våra iGaming -partners och deras kunder
  5. Att alltid de regleringar och lagar som spellicenser kräver måste alltid upprätthållas och integreras i våra system och processer.

Informationssäkerhetsrisker

Spelautomater hanterar risker genom ett ramverk för informationsriskhantering som antagits för att säkerställa att potentiella risker identifieras och hanteras på rätt sätt, så att företaget kan integrera en riskbaserad strategi i sina beslutsprocesser.

Ansvar

Det är varje medarbetares ansvar att följa informationssäkerhetspolicyn. Alla chefer är direkt ansvariga för att implementera informationssäkerhetskraven inom sina respektive team.

Ledningsrepresentanten har direkt ansvar för att utforma, planera, implementera och driva ISMS inom Spelautomater.

Internrevisionskommittén har ett direkt ansvar för att verifiera effektiviteten i informationssäkerhetshanteringssystemet.

Denna informationssäkerhetspolicy kan ses över när väsentliga förändringar sker i organisationen.

Kimmo Hakala, skribent på Spelautomater.se. photo

Author

Skribent

449 Articles

More info on Kimmo Hakala arrow